Font Size

Menu Style

Cpanel
GreekEnglish (United Kingdom)

Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

  • PDF

Σε μια Ευρώπη με ανοικτά σύνορα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε άλλες χώρες. Η ΕΕ θέλει να κάνει τη ζωή τους ευκολότερη δημιουργώντας έναν ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης. Σκοπός είναι να βρίσκονται πρακτικές λύσεις σε διασυνοριακά προβλήματα, έτσι ώστε οι πολίτες να κυκλοφορούν ελεύθερα από χώρα σε χώρα εντός της ΕΕ και οι επιχειρήσεις να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η Ενιαία Αγορά. Καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της ΕΕ, είναι σημαντικό να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα της χώρας στην οποία βρίσκονται. Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών έχει εντατικοποιηθεί, ώστε οι νομικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα κράτος μέλος να αναγνωρίζονται και να εφαρμόζονται σε όλα τα άλλα.

Η εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών είναι μια από τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα όσον αφορά την ασφάλεια είναι όλο και μεγαλύτερες, ενώ συχνά ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα. Γι' αυτό, οι πολιτικές εσωτερικών υποθέσεων στοχεύουν στη δημιουργία μιας ασφαλέστερης Ευρώπης, εστιάζοντας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα μέσω μέτρων κατά του λαθρεμπορίου πυροβόλων όπλων, της σωματεμπορίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Όφελος για την Ελλάδα

- Ο πολίτης μέσω του Eurojust, το οποίο είναι το δίκτυο εθνικών εισαγγελέων, δικαστών και αξιωματικών αστυνομίας, έχει πλέον το δικαίωμα να κινεί διαδικασίες έρευνας. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που θα ασχολείται με τη δίωξη αδικημάτων εναντίον οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, όπως οι φορολογικές απάτες.

-Για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, οι χώρες της ΕΕ έλαβαν μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας τους και των τελωνειακών υπαλλήλων, των μεταναστευτικών αρχών και των δικαστηρίων.

-Υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

-Δημιουργία Δεκαετούς Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία, που στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα αυτά να ζουν καθημερινά όπως όλος ο κόσμος και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ.

-Στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης εισόδου στην Ελλάδα, είναι κεντρικός ο ρόλος της Frontex (Ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα) που με την βοήθεια των ελληνικών αρχών προσπαθούν να ελέγξουν τις μεταναστευτικές ροές που κατευθύνονται στην χώρα από την Β. Αφρική και την Μ. Ανατολή. Χαρακτηριστικό της σημασίας που δίνεται, το κεντρικό επιχειρησιακό κέντρο της Frontex στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται στον Πειραιά.

- Στο ζήτημα της αντιμετώπισης της αυξανόμενης εγκληματικότητας, του τραφικινγκ και της τρομοκρατίας και διασυνοριακού εγκλήματος έχει αναπτυχθεί η Εσωτερική Στρατηγική Ασφαλείας. Μέσω αυτής, οι ελληνικές διωκτικές αρχές αναπτύσσουν συνεργασία και κοινές στρατηγικές με τις διωκτικές αρχές των υπολοίπων κρατών μελών ενώ άξια αναφοράς θεωρείται η δράση της Europol (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) η οποία έχει συμβάλλει στην σύλληψη μεγάλων δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, ενώ είναι επιφορτισμένη σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. στην αντιμετώπιση των τρομοκρατικών δικτύων που δρουν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Υπηρεσίες/Μάθετε περισσότερα

- European e-Justice portal. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι πολίτες λαμβάνουν γρήγορες απαντήσεις σε απορίες τους σχετικά με νομικά ζητήματα, γρήγορα και απλά.

-116000. Είναι η Τηλεφωνική Γραμμή Παροχής Βοήθειας για Εξαφανισμένα Παιδιά σε όλη την Ευρώπη.

You are here Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια & Δικαιοσύνη Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
Find us on Facebook
Follow Us