سنگ زنی روش عامل دستگاه

تعریف فرآیند سایشی(ماشین های سنگ زنی)

با استفاده از این روش نه تنهامی توان قطعات استوانه ای ومخروطی را سنگ زنی کرد . ... توان قطعه کار لازم را در این دستگاه سوار کرد یا قطعه کار را مستقیم روی میز ماشین بست . ... مهمترین عامل در بوجود آمدن سطح صاف و دقت اندازه خوب عبارت است از حرکت یک...

دریافت قیمت

معرفی تجهیزات آزمایشگاه خواص سنگ مخزن

شکل (1) دستگاه گرفتن قالب مغزه در آزمایشگاه خواص سنگ ... دستگاه تخلخل سنج با روش اشباع در خلاُ ... شکل (7) دستگاه سیلاب زنی مغزه ... STوIFT دوپارامتر مهم در تعیین تر شوندگی سیستم می باشند وتر شوندگی عامل اصلی در توزیع نیروهای...

دریافت قیمت

دکتر محمدرضا صفری نژاد

تشخیص نوع سنگ اهمیت زیادی دارد، چون هر نوع سنگ روش درمان و پبشگیری .... چون عامل ایجاد این بیماری یعنی ویروس HPV مسبب سرطانهای مهم دستگاه تناسلی در مردان و...

دریافت قیمت

دکتر محمدرضا صفری نژاد

تشخیص نوع سنگ اهمیت زیادی دارد، چون هر نوع سنگ روش درمان و پبشگیری .... چون عامل ایجاد این بیماری یعنی ویروس HPV مسبب سرطانهای مهم دستگاه تناسلی در مردان و...

دریافت قیمت

دانلود

اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﺮي ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﮐﻪ ﻗﺎدر ... ﺧﻄﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ذاﺗﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ. ،. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣ ..... ﺜﺎل. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﭘﺮاﺗﻮر. دﺳﺘﮕﺎه. ﺳﻨﮓ زﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده. وﺧﻄﺮات ﻫﺮﻓﺎز. را ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

دریافت قیمت

فصل 12

گفت، اغلب عیوب جوش مربوط به روش جوشکاری، صالحیت جوشکار، آماده سازی درز و دستورالعمل. جوشکاری ... برای حصول جوش خوب باید پنج عامل زیر برآورده شود: ... پ- سنگ زنی ریشه جوش ..... شکل 26-12- صفحه نمایش دستگاه امواج فراصوت )التراسونیک(.

دریافت قیمت

بهبود عملکرد فرآیند سنگزنی با تکنیک روانکاری کمینه- استفاده از ...

با این حال، این روش در سنگ‌زنی با محدودیت خنک‌کاری روبروست. ... در فرایند خنک‌کاری، افزایش فشار هوا عامل موثرتری نسبت به کاهش دمای آن محسوب می‌شود. ... با تکنیک روانکاری کمینه- استفاده از جت هوای سرد فشرده ناشی از دستگاه خنک‌کن هوای چرخشی.

دریافت قیمت

معرفی تجهیزات آزمایشگاه خواص سنگ مخزن

شکل (1) دستگاه گرفتن قالب مغزه در آزمایشگاه خواص سنگ ... دستگاه تخلخل سنج با روش اشباع در خلاُ ... شکل (7) دستگاه سیلاب زنی مغزه ... STوIFT دوپارامتر مهم در تعیین تر شوندگی سیستم می باشند وتر شوندگی عامل اصلی در توزیع نیروهای...

دریافت قیمت

بخش دوم

برشکاری و سنگ زدن قطعات نظیر صفحه و لوله های فوالدی، پخ زنی بر روی صفحه و لوله. - شناسایی اصول ... برشکاری به روش سرد )اره، لنگ، اره نواری، گیوتین( بر روی فوالدها. نظری. عملی. 10. 11. 2 .... O( به عنوان عامل سوختن و اكسيداسيون2اكسيژن). استفاده مي شود كه ... دستگاه اره نواری که برای برش قطعات فلزی و چوبی استفاده. می شود.

دریافت قیمت

دانلود

اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﺮي ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﮐﻪ ﻗﺎدر ... ﺧﻄﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ذاﺗﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ. ،. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣ ..... ﺜﺎل. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﭘﺮاﺗﻮر. دﺳﺘﮕﺎه. ﺳﻨﮓ زﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده. وﺧﻄﺮات ﻫﺮﻓﺎز. را ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

دریافت قیمت

ساخت بلبرینگ | بلبرینگ فیدار پارسیان | FAG SKF عامل فروش ...

... تولید بلبرینگ روش تولید بلبرینگ نمایندگی بلبرینگ رولبرینگ فروش ... بوسيله سنگ زني و دستگاه غلتشي قطر ساچمه کاهش داده مي شود ، گردي مورد نظر بوجود آمده و ... سپس اجزاء غلتشي بوسيله يک عامل پرداخت کننده مناسب صيقل داده شده و در...

دریافت قیمت

آشنایی با سنگ فرز - راهنمای خرید

1 ا کتبر 2015 ... عدم رعایت دستورالعمل های ایمنی ذکر شده در دفترچه و روی دستگاه ممکن .... باعث پس زنی شود; پس از بررسی، به روش صحیح عامل گیر کردن صفحه را...

دریافت قیمت

تعریف فرآیند سایشی(ماشین های سنگ زنی)

با استفاده از این روش نه تنهامی توان قطعات استوانه ای ومخروطی را سنگ زنی کرد . ... توان قطعه کار لازم را در این دستگاه سوار کرد یا قطعه کار را مستقیم روی میز ماشین بست . ... مهمترین عامل در بوجود آمدن سطح صاف و دقت اندازه خوب عبارت است از حرکت یک...

دریافت قیمت

دستگاه فرز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنگ فرز یک ابزار چند کاره می باشد، ی...

دریافت قیمت

اصول حاکم بر سنگ زنی (Grinding) و انواع سنگ سنباده - آگهی رایگان ...

بررسی اصول حاکم بر سنگ زنی , انواع سنگ سنباده و ترکیبات سنگ سمباده در ... در ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﻨﺒﺎده ,داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺮﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ زﻳﺮا ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻘﺶ .... قطعات کوچک و دستگیر را با دستگاه سنگ میزی یا زمینی کوچک درست می‌کنند .... ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨگ زنی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎی ﺑﺮاده ﺑﺮداری دارد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻ...

دریافت قیمت

دستگاه فرز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنگ فرز یک ابزار چند کاره می باشد، ی...

دریافت قیمت

ساخت بلبرینگ | بلبرینگ فیدار پارسیان | FAG SKF عامل فروش ...

... تولید بلبرینگ روش تولید بلبرینگ نمایندگی بلبرینگ رولبرینگ فروش ... بوسيله سنگ زني و دستگاه غلتشي قطر ساچمه کاهش داده مي شود ، گردي مورد نظر بوجود آمده و ... سپس اجزاء غلتشي بوسيله يک عامل پرداخت کننده مناسب صيقل داده شده و در...

دریافت قیمت

بخش دوم

برشکاری و سنگ زدن قطعات نظیر صفحه و لوله های فوالدی، پخ زنی بر روی صفحه و لوله. - شناسایی اصول ... برشکاری به روش سرد )اره، لنگ، اره نواری، گیوتین( بر روی فوالدها. نظری. عملی. 10. 11. 2 .... O( به عنوان عامل سوختن و اكسيداسيون2اكسيژن). استفاده مي شود كه ... دستگاه اره نواری که برای برش قطعات فلزی و چوبی استفاده. می شود.

دریافت قیمت

اصول حاکم بر سنگ زنی (Grinding) و انواع سنگ سنباده - آگهی رایگان ...

بررسی اصول حاکم بر سنگ زنی , انواع سنگ سنباده و ترکیبات سنگ سمباده در ... در ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﻨﺒﺎده ,داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺮﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ زﻳﺮا ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻘﺶ .... قطعات کوچک و دستگیر را با دستگاه سنگ میزی یا زمینی کوچک درست می‌کنند .... ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨگ زنی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎی ﺑﺮاده ﺑﺮداری دارد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻ...

دریافت قیمت

فصل 12

گفت، اغلب عیوب جوش مربوط به روش جوشکاری، صالحیت جوشکار، آماده سازی درز و دستورالعمل. جوشکاری ... برای حصول جوش خوب باید پنج عامل زیر برآورده شود: ... پ- سنگ زنی ریشه جوش ..... شکل 26-12- صفحه نمایش دستگاه امواج فراصوت )التراسونیک(.

دریافت قیمت

تعریف فرآیند سایشی(ماشین های سنگ زنی)

با استفاده از این روش نه تنهامی توان قطعات استوانه ای ومخروطی را سنگ زنی کرد . ... توان قطعه کار لازم را در این دستگاه سوار کرد یا قطعه کار را مستقیم روی میز ماشین بست . ... مهمترین عامل در بوجود آمدن سطح صاف و دقت اندازه خوب عبارت است از حرکت یک...

دریافت قیمت

معرفی تجهیزات آزمایشگاه خواص سنگ مخزن

شکل (1) دستگاه گرفتن قالب مغزه در آزمایشگاه خواص سنگ ... دستگاه تخلخل سنج با روش اشباع در خلاُ ... شکل (7) دستگاه سیلاب زنی مغزه ... STوIFT دوپارامتر مهم در تعیین تر شوندگی سیستم می باشند وتر شوندگی عامل اصلی در توزیع نیروهای...

دریافت قیمت

دکتر محمدرضا صفری نژاد

تشخیص نوع سنگ اهمیت زیادی دارد، چون هر نوع سنگ روش درمان و پبشگیری .... چون عامل ایجاد این بیماری یعنی ویروس HPV مسبب سرطانهای مهم دستگاه تناسلی در مردان و...

دریافت قیمت

دکتر محمدرضا صفری نژاد

تشخیص نوع سنگ اهمیت زیادی دارد، چون هر نوع سنگ روش درمان و پبشگیری .... چون عامل ایجاد این بیماری یعنی ویروس HPV مسبب سرطانهای مهم دستگاه تناسلی در مردان و...

دریافت قیمت

دانلود

اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﺮي ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﮐﻪ ﻗﺎدر ... ﺧﻄﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ذاﺗﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ. ،. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣ ..... ﺜﺎل. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﭘﺮاﺗﻮر. دﺳﺘﮕﺎه. ﺳﻨﮓ زﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده. وﺧﻄﺮات ﻫﺮﻓﺎز. را ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

دریافت قیمت

فصل 12

گفت، اغلب عیوب جوش مربوط به روش جوشکاری، صالحیت جوشکار، آماده سازی درز و دستورالعمل. جوشکاری ... برای حصول جوش خوب باید پنج عامل زیر برآورده شود: ... پ- سنگ زنی ریشه جوش ..... شکل 26-12- صفحه نمایش دستگاه امواج فراصوت )التراسونیک(.

دریافت قیمت

بهبود عملکرد فرآیند سنگزنی با تکنیک روانکاری کمینه- استفاده از ...

با این حال، این روش در سنگ‌زنی با محدودیت خنک‌کاری روبروست. ... در فرایند خنک‌کاری، افزایش فشار هوا عامل موثرتری نسبت به کاهش دمای آن محسوب می‌شود. ... با تکنیک روانکاری کمینه- استفاده از جت هوای سرد فشرده ناشی از دستگاه خنک‌کن هوای چرخشی.

دریافت قیمت

معرفی تجهیزات آزمایشگاه خواص سنگ مخزن

شکل (1) دستگاه گرفتن قالب مغزه در آزمایشگاه خواص سنگ ... دستگاه تخلخل سنج با روش اشباع در خلاُ ... شکل (7) دستگاه سیلاب زنی مغزه ... STوIFT دوپارامتر مهم در تعیین تر شوندگی سیستم می باشند وتر شوندگی عامل اصلی در توزیع نیروهای...

دریافت قیمت

بخش دوم

برشکاری و سنگ زدن قطعات نظیر صفحه و لوله های فوالدی، پخ زنی بر روی صفحه و لوله. - شناسایی اصول ... برشکاری به روش سرد )اره، لنگ، اره نواری، گیوتین( بر روی فوالدها. نظری. عملی. 10. 11. 2 .... O( به عنوان عامل سوختن و اكسيداسيون2اكسيژن). استفاده مي شود كه ... دستگاه اره نواری که برای برش قطعات فلزی و چوبی استفاده. می شود.

دریافت قیمت

دانلود

اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﺮي ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﮐﻪ ﻗﺎدر ... ﺧﻄﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ذاﺗﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ. ،. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣ ..... ﺜﺎل. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﭘﺮاﺗﻮر. دﺳﺘﮕﺎه. ﺳﻨﮓ زﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده. وﺧﻄﺮات ﻫﺮﻓﺎز. را ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

دریافت قیمت

ساخت بلبرینگ | بلبرینگ فیدار پارسیان | FAG SKF عامل فروش ...

... تولید بلبرینگ روش تولید بلبرینگ نمایندگی بلبرینگ رولبرینگ فروش ... بوسيله سنگ زني و دستگاه غلتشي قطر ساچمه کاهش داده مي شود ، گردي مورد نظر بوجود آمده و ... سپس اجزاء غلتشي بوسيله يک عامل پرداخت کننده مناسب صيقل داده شده و در...

دریافت قیمت

آشنایی با سنگ فرز - راهنمای خرید

1 ا کتبر 2015 ... عدم رعایت دستورالعمل های ایمنی ذکر شده در دفترچه و روی دستگاه ممکن .... باعث پس زنی شود; پس از بررسی، به روش صحیح عامل گیر کردن صفحه را...

دریافت قیمت

تعریف فرآیند سایشی(ماشین های سنگ زنی)

با استفاده از این روش نه تنهامی توان قطعات استوانه ای ومخروطی را سنگ زنی کرد . ... توان قطعه کار لازم را در این دستگاه سوار کرد یا قطعه کار را مستقیم روی میز ماشین بست . ... مهمترین عامل در بوجود آمدن سطح صاف و دقت اندازه خوب عبارت است از حرکت یک...

دریافت قیمت

دستگاه فرز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنگ فرز یک ابزار چند کاره می باشد، ی...

دریافت قیمت

اصول حاکم بر سنگ زنی (Grinding) و انواع سنگ سنباده - آگهی رایگان ...

بررسی اصول حاکم بر سنگ زنی , انواع سنگ سنباده و ترکیبات سنگ سمباده در ... در ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﻨﺒﺎده ,داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺮﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ زﻳﺮا ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻘﺶ .... قطعات کوچک و دستگیر را با دستگاه سنگ میزی یا زمینی کوچک درست می‌کنند .... ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨگ زنی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎی ﺑﺮاده ﺑﺮداری دارد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻ...

دریافت قیمت

دستگاه فرز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنگ فرز یک ابزار چند کاره می باشد، ی...

دریافت قیمت

ساخت بلبرینگ | بلبرینگ فیدار پارسیان | FAG SKF عامل فروش ...

... تولید بلبرینگ روش تولید بلبرینگ نمایندگی بلبرینگ رولبرینگ فروش ... بوسيله سنگ زني و دستگاه غلتشي قطر ساچمه کاهش داده مي شود ، گردي مورد نظر بوجود آمده و ... سپس اجزاء غلتشي بوسيله يک عامل پرداخت کننده مناسب صيقل داده شده و در...

دریافت قیمت

بخش دوم

برشکاری و سنگ زدن قطعات نظیر صفحه و لوله های فوالدی، پخ زنی بر روی صفحه و لوله. - شناسایی اصول ... برشکاری به روش سرد )اره، لنگ، اره نواری، گیوتین( بر روی فوالدها. نظری. عملی. 10. 11. 2 .... O( به عنوان عامل سوختن و اكسيداسيون2اكسيژن). استفاده مي شود كه ... دستگاه اره نواری که برای برش قطعات فلزی و چوبی استفاده. می شود.

دریافت قیمت

اصول حاکم بر سنگ زنی (Grinding) و انواع سنگ سنباده - آگهی رایگان ...

بررسی اصول حاکم بر سنگ زنی , انواع سنگ سنباده و ترکیبات سنگ سمباده در ... در ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﻨﺒﺎده ,داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺮﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ زﻳﺮا ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻘﺶ .... قطعات کوچک و دستگیر را با دستگاه سنگ میزی یا زمینی کوچک درست می‌کنند .... ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨگ زنی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎی ﺑﺮاده ﺑﺮداری دارد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻ...

دریافت قیمت

فصل 12

گفت، اغلب عیوب جوش مربوط به روش جوشکاری، صالحیت جوشکار، آماده سازی درز و دستورالعمل. جوشکاری ... برای حصول جوش خوب باید پنج عامل زیر برآورده شود: ... پ- سنگ زنی ریشه جوش ..... شکل 26-12- صفحه نمایش دستگاه امواج فراصوت )التراسونیک(.

دریافت قیمت