شن و ماسه نوع غلتکی لایه برداری ماشین برای ذرت

مهندسی کشاورزی - زراعت

نحوه آماده سازی زمین به نوع خاک وسیستم کاشت بستگی دارد. ... گرفتن شرایط آبی و دیم و با توجه به نحوه کار ماشین های بذر کار مبادرت به کشت می شود. ... تری بونیل و مالوران که قبل از سبز شدن در عدس برای کنترل علفهای هرز پهن برگ استفاده می شود. ..... قیاق یا ذرت گل‌خوشه‌ای یک علف‌هرز چندساله، تک لپه‌ای از خانواده گندمیان با قدرت...

دریافت قیمت

انجام پایان نامه - سایت بورس آگهی و نیازمندی

خدمات صنعتی و ماشین آلات ... انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال تکنولوژی نقشه برداری ... اثرات زمین ریخت شناسی برداشت شن و ماسه در بستر رودخانه ها-مطالعه موردی ... ارزیابی تناسب اراضی برای ذرت به روش پارامتریک در منطقه پیرانشهر ..... بررسی تاثیر نوع اراضی بر ذخیره کربن خاک حوزه آبخیز نومه رود Fulltext

دریافت قیمت

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺬر

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اوزان ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از اﻳﻦ ﺗﮑﺮار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. ﺟﺪول ٢ــ٤ــ ... ﻧﻮع ﮔﻴﺎه. وزن ﻫﺰار داﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم. ﮔﻨﺪم. ٥٥ ٤٠. ﮐﺮﭼﮏ. ٥٠٠ ١٠٠. ﺟﻮ. ٥٠ ٣٥. آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. ٧٥ــ٧٠. ﭼﺎودار ... در ﺑﺬر ﻣﻮرد ﮐﺎﺷﺖ دو ﻧﻮع ﺧﻠﻮص ژﻧﺘﻴﮑﯽ و ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ٥ــ٢ــ٤ــ ﺧﻠﻮص ﺑﺬر: .... ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب از ﺑﺬر و ﻣﺎﺳﻪ ﻳﺎ ﺧﺎک ﻣﺮﻃﻮب...

دریافت قیمت

پاک کننده ها و لایه بردارهایی از دل طبیعت | مه شو

8 ا کتبر 2013 ... به ساحل بروید و مقداری شن و ماسه ساحل را به همراه آب شور دریا در داخل یک ... یک قاشق غذاخوری شکر را به لایه بردار یا پاک کننده صورت خود اضافه...

دریافت قیمت

فرآیند و خط تولید آرد به روش والسی

در سالن تولید مراحل بوجاری شامل: آهن گیر، الکهای سپراتور، شن گیر، کانالهای هوا، نخ ... و به مدت 24 تا 32 ساعت داخل سیلو می ماند تا رطوبت در لایه های مختلف گندم نفوذ ... سیلو های فلزی پیچ و مهره ای و سیلو های جوشی دو نوع از سیلو های فلزی می باشند که ..... چنانچه دستگاه شن گیر به طور کامل کار نکند دراین آزمون، میزان شن وماسه وارد شده...

دریافت قیمت

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - گیاهان داروئی

تولید کننده صد نوع گیاه آپارتمانی و پاسیویی و گیاهان فضای باز و نهال اصلاح ... دارچين براى زياد شدن و تجديد قواى جسمانى نيز به کار مى‌رود. ..... پس از کشت برای ایجاد تراکم در بستر سطحی خاک،غلتک زدن مناسب است و .... ولي مهمترين گونه که به گياه باريجه معروف است و بهره برداري شيره ی آن در ايران ..... شبدر ذرت گلرنگ گندم.

دریافت قیمت

پاک کننده ها و لایه بردارهایی از دل طبیعت | مه شو

8 ا کتبر 2013 ... به ساحل بروید و مقداری شن و ماسه ساحل را به همراه آب شور دریا در داخل یک ... یک قاشق غذاخوری شکر را به لایه بردار یا پاک کننده صورت خود اضافه...

دریافت قیمت

مهندسی کشاورزی - زراعت

نحوه آماده سازی زمین به نوع خاک وسیستم کاشت بستگی دارد. ... گرفتن شرایط آبی و دیم و با توجه به نحوه کار ماشین های بذر کار مبادرت به کشت می شود. ... تری بونیل و مالوران که قبل از سبز شدن در عدس برای کنترل علفهای هرز پهن برگ استفاده می شود. ..... قیاق یا ذرت گل‌خوشه‌ای یک علف‌هرز چندساله، تک لپه‌ای از خانواده گندمیان با قدرت...

دریافت قیمت

دهمین کنگره علوم خاک ایران فراخوان ارسال مقاله

بررسی تأثیر مکانیزاسیون ( ماشینهای جنگل ) روی برخی خصوصیات فیزیکی و ... بررسی سینتیک معدنی شدن نیتروژن در خاکهای شالیزاری شمال ایران ..... ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید برای ذرت در دشت کرمانشاه ..... تاثیر نوع و مقادیر کود آلی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد برگ سبز چای.

دریافت قیمت

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺬر

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اوزان ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از اﻳﻦ ﺗﮑﺮار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. ﺟﺪول ٢ــ٤ــ ... ﻧﻮع ﮔﻴﺎه. وزن ﻫﺰار داﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم. ﮔﻨﺪم. ٥٥ ٤٠. ﮐﺮﭼﮏ. ٥٠٠ ١٠٠. ﺟﻮ. ٥٠ ٣٥. آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. ٧٥ــ٧٠. ﭼﺎودار ... در ﺑﺬر ﻣﻮرد ﮐﺎﺷﺖ دو ﻧﻮع ﺧﻠﻮص ژﻧﺘﻴﮑﯽ و ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ٥ــ٢ــ٤ــ ﺧﻠﻮص ﺑﺬر: .... ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب از ﺑﺬر و ﻣﺎﺳﻪ ﻳﺎ ﺧﺎک ﻣﺮﻃﻮب...

دریافت قیمت

کشاورزی و زراعت :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و ...

3673, ارزیابی مزرعه ای کارنده سمبه ای لولایی جهت کشت ذرت. 3674, بررسی پدیده ی پسماند و ارزیابی رطوبت تک لایه ای جذب دانه کلزا. 3675, مطالعه ... 3682, بررسی وضعیت بهره برداری از منابع زمین و ماشین در زراعت متداول شهرستان مراغه ... 3705, شبیه سازی و تحلیل استاتیکی سه نوع ساقه زیر شکن در خاکهای مختلف به روش اجزاء محدود.

دریافت قیمت

فرآیند و خط تولید آرد به روش والسی

در سالن تولید مراحل بوجاری شامل: آهن گیر، الکهای سپراتور، شن گیر، کانالهای هوا، نخ ... و به مدت 24 تا 32 ساعت داخل سیلو می ماند تا رطوبت در لایه های مختلف گندم نفوذ ... سیلو های فلزی پیچ و مهره ای و سیلو های جوشی دو نوع از سیلو های فلزی می باشند که ..... چنانچه دستگاه شن گیر به طور کامل کار نکند دراین آزمون، میزان شن وماسه وارد شده...

دریافت قیمت

مجموعه مقاله های پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب ...

7 ژوئن 2012 ... بررسي تأثير عامل ليتولوژي بر روي وقوع لغزش لايه هاي زمين در جنوب شهرستان خلخال · بررسي امكان بهره برداري بهينه از وتيور گراس جهت تعليف دام و احيا حوزه هاي ... تاثير عناصر پتاسيم و روي بر ميزان تحمل به تنش خشكي در ذرت رقم ... تاثير برداشت شن و ماسه بر ميزان انتقال بار معلق و بستر در رودخانهي كجور

دریافت قیمت

مجموعه مقاله های پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب ...

7 ژوئن 2012 ... بررسي تأثير عامل ليتولوژي بر روي وقوع لغزش لايه هاي زمين در جنوب شهرستان خلخال · بررسي امكان بهره برداري بهينه از وتيور گراس جهت تعليف دام و احيا حوزه هاي ... تاثير عناصر پتاسيم و روي بر ميزان تحمل به تنش خشكي در ذرت رقم ... تاثير برداشت شن و ماسه بر ميزان انتقال بار معلق و بستر در رودخانهي كجور

دریافت قیمت

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - گیاهان داروئی

تولید کننده صد نوع گیاه آپارتمانی و پاسیویی و گیاهان فضای باز و نهال اصلاح ... دارچين براى زياد شدن و تجديد قواى جسمانى نيز به کار مى‌رود. ..... پس از کشت برای ایجاد تراکم در بستر سطحی خاک،غلتک زدن مناسب است و .... ولي مهمترين گونه که به گياه باريجه معروف است و بهره برداري شيره ی آن در ايران ..... شبدر ذرت گلرنگ گندم.

دریافت قیمت

انجام پایان نامه - سایت بورس آگهی و نیازمندی

خدمات صنعتی و ماشین آلات ... انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال تکنولوژی نقشه برداری ... اثرات زمین ریخت شناسی برداشت شن و ماسه در بستر رودخانه ها-مطالعه موردی ... ارزیابی تناسب اراضی برای ذرت به روش پارامتریک در منطقه پیرانشهر ..... بررسی تاثیر نوع اراضی بر ذخیره کربن خاک حوزه آبخیز نومه رود Fulltext

دریافت قیمت

کشاورزی و زراعت :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و ...

3673, ارزیابی مزرعه ای کارنده سمبه ای لولایی جهت کشت ذرت. 3674, بررسی پدیده ی پسماند و ارزیابی رطوبت تک لایه ای جذب دانه کلزا. 3675, مطالعه ... 3682, بررسی وضعیت بهره برداری از منابع زمین و ماشین در زراعت متداول شهرستان مراغه ... 3705, شبیه سازی و تحلیل استاتیکی سه نوع ساقه زیر شکن در خاکهای مختلف به روش اجزاء محدود.

دریافت قیمت

دهمین کنگره علوم خاک ایران فراخوان ارسال مقاله

بررسی تأثیر مکانیزاسیون ( ماشینهای جنگل ) روی برخی خصوصیات فیزیکی و ... بررسی سینتیک معدنی شدن نیتروژن در خاکهای شالیزاری شمال ایران ..... ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید برای ذرت در دشت کرمانشاه ..... تاثیر نوع و مقادیر کود آلی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد برگ سبز چای.

دریافت قیمت

مهندسی کشاورزی - زراعت

نحوه آماده سازی زمین به نوع خاک وسیستم کاشت بستگی دارد. ... گرفتن شرایط آبی و دیم و با توجه به نحوه کار ماشین های بذر کار مبادرت به کشت می شود. ... تری بونیل و مالوران که قبل از سبز شدن در عدس برای کنترل علفهای هرز پهن برگ استفاده می شود. ..... قیاق یا ذرت گل‌خوشه‌ای یک علف‌هرز چندساله، تک لپه‌ای از خانواده گندمیان با قدرت...

دریافت قیمت

انجام پایان نامه - سایت بورس آگهی و نیازمندی

خدمات صنعتی و ماشین آلات ... انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال تکنولوژی نقشه برداری ... اثرات زمین ریخت شناسی برداشت شن و ماسه در بستر رودخانه ها-مطالعه موردی ... ارزیابی تناسب اراضی برای ذرت به روش پارامتریک در منطقه پیرانشهر ..... بررسی تاثیر نوع اراضی بر ذخیره کربن خاک حوزه آبخیز نومه رود Fulltext

دریافت قیمت

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺬر

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اوزان ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از اﻳﻦ ﺗﮑﺮار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. ﺟﺪول ٢ــ٤ــ ... ﻧﻮع ﮔﻴﺎه. وزن ﻫﺰار داﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم. ﮔﻨﺪم. ٥٥ ٤٠. ﮐﺮﭼﮏ. ٥٠٠ ١٠٠. ﺟﻮ. ٥٠ ٣٥. آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. ٧٥ــ٧٠. ﭼﺎودار ... در ﺑﺬر ﻣﻮرد ﮐﺎﺷﺖ دو ﻧﻮع ﺧﻠﻮص ژﻧﺘﻴﮑﯽ و ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ٥ــ٢ــ٤ــ ﺧﻠﻮص ﺑﺬر: .... ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب از ﺑﺬر و ﻣﺎﺳﻪ ﻳﺎ ﺧﺎک ﻣﺮﻃﻮب...

دریافت قیمت

پاک کننده ها و لایه بردارهایی از دل طبیعت | مه شو

8 ا کتبر 2013 ... به ساحل بروید و مقداری شن و ماسه ساحل را به همراه آب شور دریا در داخل یک ... یک قاشق غذاخوری شکر را به لایه بردار یا پاک کننده صورت خود اضافه...

دریافت قیمت

فرآیند و خط تولید آرد به روش والسی

در سالن تولید مراحل بوجاری شامل: آهن گیر، الکهای سپراتور، شن گیر، کانالهای هوا، نخ ... و به مدت 24 تا 32 ساعت داخل سیلو می ماند تا رطوبت در لایه های مختلف گندم نفوذ ... سیلو های فلزی پیچ و مهره ای و سیلو های جوشی دو نوع از سیلو های فلزی می باشند که ..... چنانچه دستگاه شن گیر به طور کامل کار نکند دراین آزمون، میزان شن وماسه وارد شده...

دریافت قیمت

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - گیاهان داروئی

تولید کننده صد نوع گیاه آپارتمانی و پاسیویی و گیاهان فضای باز و نهال اصلاح ... دارچين براى زياد شدن و تجديد قواى جسمانى نيز به کار مى‌رود. ..... پس از کشت برای ایجاد تراکم در بستر سطحی خاک،غلتک زدن مناسب است و .... ولي مهمترين گونه که به گياه باريجه معروف است و بهره برداري شيره ی آن در ايران ..... شبدر ذرت گلرنگ گندم.

دریافت قیمت

پاک کننده ها و لایه بردارهایی از دل طبیعت | مه شو

8 ا کتبر 2013 ... به ساحل بروید و مقداری شن و ماسه ساحل را به همراه آب شور دریا در داخل یک ... یک قاشق غذاخوری شکر را به لایه بردار یا پاک کننده صورت خود اضافه...

دریافت قیمت

مهندسی کشاورزی - زراعت

نحوه آماده سازی زمین به نوع خاک وسیستم کاشت بستگی دارد. ... گرفتن شرایط آبی و دیم و با توجه به نحوه کار ماشین های بذر کار مبادرت به کشت می شود. ... تری بونیل و مالوران که قبل از سبز شدن در عدس برای کنترل علفهای هرز پهن برگ استفاده می شود. ..... قیاق یا ذرت گل‌خوشه‌ای یک علف‌هرز چندساله، تک لپه‌ای از خانواده گندمیان با قدرت...

دریافت قیمت

دهمین کنگره علوم خاک ایران فراخوان ارسال مقاله

بررسی تأثیر مکانیزاسیون ( ماشینهای جنگل ) روی برخی خصوصیات فیزیکی و ... بررسی سینتیک معدنی شدن نیتروژن در خاکهای شالیزاری شمال ایران ..... ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید برای ذرت در دشت کرمانشاه ..... تاثیر نوع و مقادیر کود آلی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد برگ سبز چای.

دریافت قیمت

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺬر

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اوزان ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از اﻳﻦ ﺗﮑﺮار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. ﺟﺪول ٢ــ٤ــ ... ﻧﻮع ﮔﻴﺎه. وزن ﻫﺰار داﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم. ﮔﻨﺪم. ٥٥ ٤٠. ﮐﺮﭼﮏ. ٥٠٠ ١٠٠. ﺟﻮ. ٥٠ ٣٥. آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. ٧٥ــ٧٠. ﭼﺎودار ... در ﺑﺬر ﻣﻮرد ﮐﺎﺷﺖ دو ﻧﻮع ﺧﻠﻮص ژﻧﺘﻴﮑﯽ و ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ٥ــ٢ــ٤ــ ﺧﻠﻮص ﺑﺬر: .... ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب از ﺑﺬر و ﻣﺎﺳﻪ ﻳﺎ ﺧﺎک ﻣﺮﻃﻮب...

دریافت قیمت

کشاورزی و زراعت :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و ...

3673, ارزیابی مزرعه ای کارنده سمبه ای لولایی جهت کشت ذرت. 3674, بررسی پدیده ی پسماند و ارزیابی رطوبت تک لایه ای جذب دانه کلزا. 3675, مطالعه ... 3682, بررسی وضعیت بهره برداری از منابع زمین و ماشین در زراعت متداول شهرستان مراغه ... 3705, شبیه سازی و تحلیل استاتیکی سه نوع ساقه زیر شکن در خاکهای مختلف به روش اجزاء محدود.

دریافت قیمت

فرآیند و خط تولید آرد به روش والسی

در سالن تولید مراحل بوجاری شامل: آهن گیر، الکهای سپراتور، شن گیر، کانالهای هوا، نخ ... و به مدت 24 تا 32 ساعت داخل سیلو می ماند تا رطوبت در لایه های مختلف گندم نفوذ ... سیلو های فلزی پیچ و مهره ای و سیلو های جوشی دو نوع از سیلو های فلزی می باشند که ..... چنانچه دستگاه شن گیر به طور کامل کار نکند دراین آزمون، میزان شن وماسه وارد شده...

دریافت قیمت

مجموعه مقاله های پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب ...

7 ژوئن 2012 ... بررسي تأثير عامل ليتولوژي بر روي وقوع لغزش لايه هاي زمين در جنوب شهرستان خلخال · بررسي امكان بهره برداري بهينه از وتيور گراس جهت تعليف دام و احيا حوزه هاي ... تاثير عناصر پتاسيم و روي بر ميزان تحمل به تنش خشكي در ذرت رقم ... تاثير برداشت شن و ماسه بر ميزان انتقال بار معلق و بستر در رودخانهي كجور

دریافت قیمت

مجموعه مقاله های پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب ...

7 ژوئن 2012 ... بررسي تأثير عامل ليتولوژي بر روي وقوع لغزش لايه هاي زمين در جنوب شهرستان خلخال · بررسي امكان بهره برداري بهينه از وتيور گراس جهت تعليف دام و احيا حوزه هاي ... تاثير عناصر پتاسيم و روي بر ميزان تحمل به تنش خشكي در ذرت رقم ... تاثير برداشت شن و ماسه بر ميزان انتقال بار معلق و بستر در رودخانهي كجور

دریافت قیمت

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - گیاهان داروئی

تولید کننده صد نوع گیاه آپارتمانی و پاسیویی و گیاهان فضای باز و نهال اصلاح ... دارچين براى زياد شدن و تجديد قواى جسمانى نيز به کار مى‌رود. ..... پس از کشت برای ایجاد تراکم در بستر سطحی خاک،غلتک زدن مناسب است و .... ولي مهمترين گونه که به گياه باريجه معروف است و بهره برداري شيره ی آن در ايران ..... شبدر ذرت گلرنگ گندم.

دریافت قیمت

انجام پایان نامه - سایت بورس آگهی و نیازمندی

خدمات صنعتی و ماشین آلات ... انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال تکنولوژی نقشه برداری ... اثرات زمین ریخت شناسی برداشت شن و ماسه در بستر رودخانه ها-مطالعه موردی ... ارزیابی تناسب اراضی برای ذرت به روش پارامتریک در منطقه پیرانشهر ..... بررسی تاثیر نوع اراضی بر ذخیره کربن خاک حوزه آبخیز نومه رود Fulltext

دریافت قیمت

کشاورزی و زراعت :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و ...

3673, ارزیابی مزرعه ای کارنده سمبه ای لولایی جهت کشت ذرت. 3674, بررسی پدیده ی پسماند و ارزیابی رطوبت تک لایه ای جذب دانه کلزا. 3675, مطالعه ... 3682, بررسی وضعیت بهره برداری از منابع زمین و ماشین در زراعت متداول شهرستان مراغه ... 3705, شبیه سازی و تحلیل استاتیکی سه نوع ساقه زیر شکن در خاکهای مختلف به روش اجزاء محدود.

دریافت قیمت

دهمین کنگره علوم خاک ایران فراخوان ارسال مقاله

بررسی تأثیر مکانیزاسیون ( ماشینهای جنگل ) روی برخی خصوصیات فیزیکی و ... بررسی سینتیک معدنی شدن نیتروژن در خاکهای شالیزاری شمال ایران ..... ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید برای ذرت در دشت کرمانشاه ..... تاثیر نوع و مقادیر کود آلی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد برگ سبز چای.

دریافت قیمت